09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,100,000
 • Bán 6,300,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22780.00
 • AUD16157.83
 • CAD18071.73
 • CHF24786.53
 • CNY3647.41
 • DKK3461.32
 • EUR26003.22
 • GBP30841.11
 • HKD2961.26
 • INR314.09
 • JPY201.87
 • KRW19.77
 • KWD77831.47
 • MYR5480.82
 • NOK2580.62
 • RUB323.57
 • SAR6279.54
 • SEK2455.23
 • SGD17007.75
 • THB694.41
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền