09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,970,000
 • Bán 6,070,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22790.00
 • AUD16418.66
 • CAD18042.50
 • CHF25071.46
 • CNY3639.73
 • DKK3523.26
 • EUR26448.57
 • GBP30639.26
 • HKD2955.48
 • INR313.35
 • JPY206.13
 • KRW20.19
 • KWD77891.78
 • MYR5456.76
 • NOK2559.62
 • RUB341.05
 • SAR6270.38
 • SEK2568.19
 • SGD16878.34
 • THB686.34
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền