09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,710,000
 • Bán 5,842,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22855.00
 • AUD17251.29
 • CAD18686.67
 • CHF25176.12
 • CNY3633.88
 • DKK3623.02
 • EUR27205.31
 • GBP31866.14
 • HKD2972.45
 • INR315.17
 • JPY204.96
 • KRW20.34
 • KWD78374.33
 • MYR5531.62
 • NOK2777.99
 • RUB356.40
 • SAR6289.67
 • SEK2700.99
 • SGD17164.26
 • THB694.08
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền